Медицинско облекло за професионалисти
Категории

0

Данни за търговеца

 

Наименование на търговеца:
Аста Меда ЕООД
Адрес на регистрация:
София 1606, ул. Константин Иречек №9-11
ЕИК: 121772440
ДДС №: BG121772440

Адрес на управление на  дейността:
София 1606, ул. Константин Иречек №7
телефон: +359 2 9530050
Факс: +359 2 9532740
e-mail: sales@medicalstore.bg

Адрес за кореспонденция:
София 1606, ул. Константин Иречек №7

Представителен магазин:
МЕДИЦИНСКИ МАГАЗИН
София, ул. Константин Итечек №7
Телефон: +359 2 9530050