Категории

0

Политика за личните данни

Ние зачитаме Вашите лични данни и с  настоящото искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно най-долу на всяка страница на този сайт.

 

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на уебсайта www.Medicalstore.bg  се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.
„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (адрес, телефон, e-mail и други) за физическите лица.

Използването на услугите на уебсайта изисква приемане и съгласие с настоящите правила за защита на личните данни.
С приемането на настоящите правила, Потребителят дава своето изрично съгласие за  обвързане с разпоредбите на настоящия документ, както и съгласието да получава на посочения при регистрацията в уебсайта електронен адрес, съобщения от Доставчика  www.Medicalstore.bg  и всякаква друга информация относно отстъпки, промоции, нови продукти и услуги, както и други търговски съобщения, които при никакви обстоятелства няма да се разглеждат от Потребителя като „непоискани търговски съобщения” по смисъла, употребен в чл.6, ал.1 от Закона за електронната търговия.

 

Доставчикът ще събира, съхранява и  обработва лични данни на потребителите, включително e-mail адрес, телефон, три имена и местоживеене.  
Посочените лични данни се събират от потребителите при извършване на поръчка и се използват само за счетоводно-финансови цели, както и за извършване на доставка на поръчаните стоки.

Доставчикът може да предоставя част от личните данни (три имена, телефонен номер и адрес) на куриерска фирма, с оглед необходимостта от извършване на доставка, съгласно настоящите общи условия.

Доставчикът се задължава да вземе всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителя, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

 

Личните данни на потребителите се съхраняват в база данни на сървъра, използван от доставчика за администриране на уебсайта.
Потребителите имат достъп до данните си посредством личния си профил на сайта и могат да ги изменят след като бъдат идентифицирани посредством e-mail адрес и парола за дистанционен достъп.

В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт, чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Бисквитките са технология, която позволява съхраняването на информация в крайното устройство на потребителя и достъпът до нея.
Бисквитките в сайта се използват за разпознаване на потребители, при повторното посещение на сайта от едно и също устройство след регистрация, както и за запазване на въведената от потребителя информация при посещение на различни страници от сайта.
Потребителят може по всяко време да прегледа бисквитките, които се използват на сайта, и да изтрие същите от своето устройство, чрез съответната функция на браузъра, който използва за достъп до сайта.

Доставчикът е администратор на личните данни с Удостоверение: № 0012851